Đệm Chống Va Polyform G – Series

Danh mục:

🔉 Sản xuất tại Mỹ (USA).
🔉 Là hãng sản xuất với 50 năm kinh nghiệm về đệm, phao cho Du thuyền, Cầu Cảng
🔉 Bảo vệ mạn tàu, Du Thuyền, An toàn hàng hải