Máy Vệ Sinh Dầu Diesel

Máy lọc & vệ sinh dầu Diesel .

Tác dụng : vệ sinh bồn dầu Diesel, tách cặn/ nước lẫn trong dầu .

Trong quá trình lưu trữ và sử dụng, bồn dầu Diesel sẽ đóng một lớp cặn , và nước dưới đáy bồn. Làm cho dầu bẩn, xuất hiện nhiều vi sinh vật gây hại cho máy móc, trang thiết bị , động cơ. Ảnh hưởng trực tiếp đến kim phun.

Giải pháp : cần một máy lọc, và vệ sinh Online ngay trên hệ thống.

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí
  • Lọc sạch bồn dầu, bảo vệ thiết bị
  • Tăng  tuổi thọ động cơ