Sơn Chống Thấm OceanMaster UNDERCOAT

Danh mục:

Sơn Undercoat cung cấp lớp bảo vệ cho vỏ tàu và đảm bảo độ bám dính tốt cho lớp sơn antifouling ( Chống Hà) 

Sử dụng cho : Du ThuyềnThuyền, Tàu thép hoặc tàu nhôm, Composite & tàu gỗ.

Sản phẩm thích hợp cho việc sơn phun hoặc bằng tay