Bơm Nước Lườn rất quan trọng cho mọi tàu cano, tàu câu tránh cho tàu bị chìm do nước mưa , nước biển tràn vào. Với điện áp 12/24V sẽ phù hợp và an toàn cho người vận hành.

Showing all 6 results