Anot Chống Ăn Mòn Martyr Anodes Martyr CMDIVERA

Liên hệ

  • Chất liệu với chất lượng cao, dưới áp lực sử lí bề mặt . Đạt tiêu chuẩn hàng hải về chống ăn mòn vỏ tàu thuyền. ISO 9001 
  • Martyr anodes bảo vệ tối đa thiết bị trên tàu thuyền, vỏ tàu, các chi tiết máy, chân vịt. Chống ăn mòn tuyệt đối.
  • Chất Liệu : KẼM Cho Nước Mặn/  Nhôm cho nước lợ , Ma Giê cho Nước Ngọt. 
  • Bảo vệ tối đa cho các chi tiết trên tàu thuyền, với chi phí thấp nhất. 

Nhấn vào đây để nhận báo giá