Bơm Máy Lạnh Không Chổi Than Magnet Pump 8.5GPM

Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhiệt độ 130℉(54℃)Max.
Cột Áp 4.3 m
Ống Inlet: 3/4″ FPT
Outlet: 1/2″ MPT
Cân Năngj 7.5 lbs (3.42 Kg)
Duty Cycle Continuous
Voltage 115V / 230V

Nhấn vào đây để nhận báo giá