Cần Gạt Mưa Cano, VETUS Đôi RWAD, Chiều Dài 308 to 393mm

Liên hệ

Đây là cần gạt mưa linh hoạt với 2 cần gạt, phù hợp với nhiều loại bề mặt kính khác nhau. Và gạt sạch hơn.

  • Chiều Dài: from 308 mm to 393 mm;
  • All VETUS wiper arms have a spade connector of 7.2 x 2.5 mm to fit a range of different wiper blades.

Nhấn vào đây để nhận báo giá