Catalog DECK – Đầu Chụp Ống Bắt Kèo Mui Bạt Cano, Inox 316, Kích Thước 19.5-30.6, Mã SF30482

Liên hệ

Đầu Chụp Ống Bắt Kèo Mui Bạt Cano, Inox 316, Kích Thước 19.5-30.6, Mã SF30482
Dùng để làm đầu chụp ống cho mui bạt tàu thuyền cano
chất liệu: INOX316

Nhấn vào đây để nhận báo giá