Catalog DECK- Đế Inox Bắt Kèo Mui Bạt Cano, Kích Thước 22, 25mm

Liên hệ

Catalog DECK- Đế Inox Bắt Kèo Mui Bạt Cano, Kích Thước 22, 25mm
Dùng làm đế bắt vách tàu cano, bắt kèo mui bạt tàu thuyền
Chất Liệu: Inox 316

Nhấn vào đây để nhận báo giá