Đèn Bánh Ú Tín Hiệu XANH12V/24V

Liên hệ

Đèn Bánh Ú Tín Hiệu XANH 12V/24V

Chất Liệu Nhựa

Dùng làm đèn tín hiệu cho tàu cano, tín hiệu công trình.

Nhấn vào đây để nhận báo giá