Kẹp Ống Bắt Kèo Mui Bạt Cano – Lắc Léo Inox 316 Size 19.5-30.6mm | Boat Shop

Liên hệ

Catalog DECK Kẹp Ống Bắt Kèo Mui Bạt Cano – Lắc Léo Inox 316 Size 19.5-30.6mm

Dùng làm kẹp ống bắt kèo mui bạt, cho tàu thuyền, tàu cano

chất liệu INOX 316

Nhấn vào đây để nhận báo giá