Ma Ní Xoay Cho Neo Du Thuyền Inox 316

Liên hệ

Chiều rộng khoảng cách chuỗi (A): 3/8 inch (9.35mm)
Chiều rộng khoảng cách neo (B): 5/8 inch (15,32mm)
Đường kính chân xích (C): 1/4 inch (7mm)
Đường kính chốt neo (D): 3/8 inch (10mm)
Chiều dài tổng thể (E): 4 3/4 inch (120mm)

Nhấn vào đây để nhận báo giá