Thông Hơi Bồn Chứa Xăng Dầu inox316, Dài 74mm M16

Liên hệ

Van thông hơi inox316, dùng để làm thông hơi cho các bồn chứa, bể chứa xăng dầu.

Sử dụng cho : Bồn Nước, Bồn Dầu Thủy Lực, Bồn Chứa Xăng

Ứng dụng cho tàu thuyền cano, thiết bị máy thủy lực…

Nhấn vào đây để nhận báo giá