Tời Điện Maxwell RC10-8 , Tời Neo Điện Du Thuyền RC10-8

Liên hệ

SẢN PHẨM TỜI ĐIỆN MAXWELL RC10-8
12V RC10-8 Low Profile Windlass – 5/16″ HT or BBB Chain, 5/8″ 3-Strand Rope, 1540 lb Max Pull for Boats ∼27 ft – 45 ft
  • Low profile
  • 1540 lbs max pull
  • Boats 27-45 ft

Nhấn vào đây để nhận báo giá